Jumat, 01 Juni 2012

Pengayaan2

KIRIMAN SOAL-SOAL DARI STEFANI 
KELAS 5 C

1.Aja playon ing omah, bapaku lagi … .

2.Dhandhanggula iku kalebu tembang … .

3.Bapake Gatutkaca yaiku … .

4.Sing diarani Dasamuka yaiku … .

5.Pandhawa iku sadulur ipene … .

6.Cacahe guru gatrane tembang Dhandhanggula ana … .

7.Lembehane mblarak sempal, dene lakune … .

8.Tlaga Sarangan uga diarani … .

9.Srini pancen ayu, pipine … .

10.Crita bab asal-usule sawijining panggonan diarani … .

11.Bapak mundhut wedhi kaliyan semen. Basa ngokone … .

12.Rayi kula kalih cacahipun. Basa ngokone … .

13.Banyu pancuran keprungu kumricik. Tembung kumricik linggane … .

14.Seselam kuwi antarane … .

15.Menang utawa kalah kudu ditampa kanthi ikhlas. Ukara iku kalebu basa … .

16.Ayo padha njaga kesehatan. Owahana dadi basa karma!

17.Tulisen aksara Jawane! A.mbelani         b.njajah

18.Saiki aku (garap) PR basa Jawa dhisik. Tembung garap benere … .

19.Isi utawa surasa basa manggon ing urutan … .

20.Gawea ukara nganggo tembung: dakjupuk lan kosilihi!

KIRIMAN SOAL-SOAL DARI MONICA 
KELAS 5 C

1.Aja playon ing omahku, bapaku lagi … .

2.Bulik Yayuk kondur ngasta oleh-oleh. Tembung ngasto ngokone … .

3.Isi utara surasa basa laying manggon ing urutan … .

4.Adhike Sinta nangis wae. Basa kramane … .

5.Prapti pancen ayu bathuke … .

6.Utami pancen manis, kulite … .

7.Srini pancen bpcah ayu, pipine … .

8.Warga desa urunan kanggo mbangun rattan. Basa kramane … .

9.Adhiku loro cacahe. Basa kramane … .

10.Ibu maca Koran ing teras. Basa kramane … .

11.Seselan umume manggon ing … .

12.Banyu pancuran iku keprungu kumricik. Tembung kumricik linggane ,… .

13.Aku lunga sekolah mlaku, bapak … tindak kantor.

14.Saiki (garap) PR basa Jawa dhisik. Tembung garap benere … .

15.Unen-unen sakemper pepindan kang surasane mawa tetandhingan sarta ngemu teges mirip utawa memper diarani … .

16.Dongeng iku apa? Golekana tuladane!

17.Kathah tiyang-tiyang ingkang mboten kersa njagi kasarasan. Owahana dadi basa ngoko!

18.Ayo padha njaga kesehatan. Owahana dadi basa karma!

19.Gawea ukara nganggo tembung dakjupuk!

20.Gawea ukara nganggo panyandra!


KIRIMAN SOAL-SOAL DARI DAVID 
KELAS 5 C

1.Geguritan yaiku … .

2.Saben esuk dodol Koran, aksara Jawane … .

3.Perangane laying ana … .

4.Sing kalebu ater-ater tripurusa yaiku … .

5.Sapa wae ndheleng Anisa ndhomblong, krana ulate … .

6.Praene sumunar, netrane … .

7.Seselan yaiku … .

8.Dongeng yaiku … .

9.Aja wedi yen ora rampung. Basa kramane … .

10.Ayu ngirim laying. Aksara Jawane .. .

11.Sing diarani Dasamuka yaiku … .

12.Bregas banget bocah kae, grengose … .

13.Wong jujur bakale … .

14.Aja playon ning omah, bapak … .

15.Dhandhanggula kalebu tembang … .

16.Wayahe wis bengi wong-wong padha budhal turu. Owahana dadi basa karma!

17.Apa tegese guru wilangan?

18.Coba sebutna, apa wae seselan iku?

19.Perangane laying iku apa wae?

20.Rayinipun mular mawon, mboten diparingi dhahar. Owahana dadi basa ngoko!KIRIMAN SOAL-SOAL DARI VERREL 
KELAS 5 C

1.Bocah kae yen mlaku merak ati jalaran lakune … .

2.Utami pancen manis, kulite … .

3.Lakune kaya … .

4.Warga desa urunan kanggo mbangun rattan. Basa kramane … .

5.Aja wedi yen ora rampung. Basa kramane … .

6.Rayi kula kalih cacahipun. Basa ngokone … .

7.Seselan yaiku … .

8.Tegese guru wilangan yaiku … .

9.Aja playon ing omah, bapaku lagi … .

10.Tunggak jarak mrajak. Aksara Jawane … .

11.Banyu pancuran iku keprungu kumricik. Tembung kumricik linggane … .

12.Drijine ibuku … .

13.Isi utawa surasa basa laying manggon ing … .

14.Pandhawa iku sadulur ipene … .

15.Wong asor nanging sugih kapinteran, paribasane … .

16.Sebutna perangane surat!

17.Gawea ukara nganggo seselan”in” lan “um”!

18.Sapa wae kudu melu mbangun. Basa kramane … .

19.Gawea ukara nganggo tembung : dakjupuki, kosilihi, lan diparingi!

20.Wayahe wis bengi, wong-wong padha budhal turu. Owahana dadi basa karma!

Jumat, 25 Mei 2012

Pengayaan


ISIAN    
DOMENICO 
 Domenico
                                                                                                                                 &nbrp;                                  15/5B

1.  Sing diarani Dasamuka,yaiku....

2.  Bapake Gathutkaca,yaiku....

3.  Dhandhanggula iku kelebu tembang....

4.  Pandawa iku sedulur ipene....

5.  Seselan iku panggone ing....

6.  Tini pancen ayu pipine.... 

7.  panyandra tegese....

8.  Crita bab nyi ratu kidul,nyi blorong klebu....

9.  Bangkeane wong wadon kuwi....   
                                        
10.crita bab asal usule sawijinng panggonan diarani....

11.panyandra kuwi tegese....

12.seselan kuwi ing antarane....

13.wong jujur bakale....

14.tembang kumricik linggane....

15.menang utawa kalah kudu di tampa kanthi iklas
      ukara kuwi klebu basa....uraian

1.wedus mangan parine pak tani
  tulisen nganggo aksara jawa!

2.gawea ukara nganggo panyandra lima wae!

3.adhiku nangis wae ora diwenehi mangan.
   Owahana dadi basa krama!

4.ayo padha njaga kaehatan
   owahano dadi basa krama!

5.dongeng ikuapa?sebutna 3 wae?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Rabu, 23 Mei 2012

Pengayaan

Soal-soal Latihan UAS dari teman-temanmu.

Pakailah sebagai persiapan UAS Semester II ini!


Soal kiriman dari Regina Natasya Kelas 5 B

I.Isinana titik-titik ing ngisor iki!


1.Geguritan yaiku … .

2.Saiki aku (tulis) laying kanggo kancaku. Tembung tulis benere … .

3.Cacahe guru gatrane tembang Dhandhanggula ana … .

4.Tulisan Jawa”angon bebek” yaiku … .

5.Aja rame-rame, ibuku lagi … .

6.Panyandra yaiku … .

7.Aksara Jawane”Mbalang kucing” yaiku … .

8.Crita bab asal usule sawijining panggonan diarani … .

9.Pak Lurah mirsani sabinipun ing kilen desa. Basa ngokone … .

10.Santi alise pancen … .

11.Bapak mundhut wedi kaliyan semen. Basa ngokone … .

12.Seselan yaiku … .

13.Tembung linggane”sinurung” yaiku … .

14.Seselan iku ing antarene … .

15.Simbah apa wis diaturi sare. Ukara iku nganggo basa … .

II.Garapen manut printahe!

1.Gawea Parto warnane ireng tur lemu.

2. Gawea ukara nganggo ater-ater tripurusa!

3.Tunggak jarak mrajak. Tulisen aksara Jawane!

4.Gawea 5 tembung nganggo seselan”in”!

5.Gawea 3 ukara nganggo seselan “in” lan “um”!


Soal kiriman dari Natasya Naga P kelas 5 B

1.Aja playon neng omah, bapakku lagi … .

2.Bapake Gatutkaca yaiku … .

3.Puisi Jawa gagrag anyar kang ora kaiket paugeran diarani … .

4.Cacahe guru gatrane tembang Dhandhanggula ana … .

5.Pandhawa iku sadulur ipene … .

6.Santi alise pancen … .

7.Wedhuse Sugi wernane soklat lan kuru. Basa kramane … .

8.Crita bab asal usule sawijining panggonan diarani … .

9.Bangkekane wong wadon iku … .

10.Tlaga Sarangan uga diarani … 

11.Sugi luwih lemu tinimbang aku. Tembung tinimbang linggane … .

12.Seselan kuwi antarane … .

13.Aku lunga sekolah mlaku, bapak tindak kantor …

14.Wong jujur iku bakale … .

15.Banyu pancuran iku keprungu kumricik. Tembung kumricik linggane …

16.Gawea ukara nganggo tembung:dakjupuk, kosilihi, lan diparingi!

17.Gawea ukara kang nganggo panyandra 5 wae!

18.Tunggak jarak mrajak. Tulisen aksara Jawane!

19.Ayo padha njaga kesehatan.Owahana dadi basa karma!

20.Dongeng iku apa? Golekana tuladane!


Soal kiriman dari Devany Graciella kelas 5 B 

1.Dhandhanggula kalebu tembang … .

2.Pandawa iku sadulur ipene … .

3.Bapake Gatutkaca jenenge … .

4.Cacahe guru gatrane tembang Dhandhanggula ana … .

5.Isi utawa surasa basa manggon ing urutan … .

6.Utami pancen manis, kulite ……

7.Praene sumunar, netrane …

8.Bocah iku alise …

9.Bangkekane wong wadon iku …

10.Tlaga Sarangan uga diarani …

11.Wong jujur bakale …

12.Tembung tinimbang linggane …

13.Tembung tinulis linggane …

14.Seselan yaiku …

15.Seselan kuwi antarane …

16.Gawea ukara nganggo tembung:dakjupuki, kosilihi, lan diparingi!

17.Tunggak jarak mrajak. Tulisek aksara Jawane!

18.Gawea ukara nganggo tembung panyandra siji wae!

19.Aja wedi yen ora rampung. Owahana dadi basa karma!

20.Dongeng iku apa?


Kiriman dari Christin Gabriella kelas 5 B      

     
1.Bapake Gatutkaca yaiku …

2.Pandhawa ktwi ana ing lakon …

3.Adangiyah manggon ing urutan …

4.Perangane layang ana …

5.Wong asor nanging sugih kapinteran paribasane …

6.Bocah kae yen mlaku merak ati jalaran lakune …

7.Gulune Darsih ngulan-ulan, dene pipine … .

8.Tlaga Sarangan uga diarani … .

9.Pak Kardi mirsani sabinipun. Basa ngokone … .

10.Santi alise pancen … .

11.Wong jujur iku bakale … .

12.Seselan kuwi ing antarane … .

13.Ibu badhe (tuku) gendhis. Tembung tuku benere … .

14.Lampune gumantung ing blandar. Tembung linggane gumantung yaiku … .

15.Banyu pancuran iku keprungu kumricik. Tembung kumricik linggane … .

16.Gawea ukara nganggo panyandra!

12.Gawea ukara nganggo tembung: dakjupuki, koksilihi, lan diparingi!

13.Tembung”nulis”, tulisen aksara Jawane!

14.Goleko 3 tembung sing nganggo seselam”in”!

15.Apa tegese seselan?


Kiriman dari Jessica Goldine kelas 5 A

1.Geguritan yaiku … .

2.Paribasa bathok bolu isi madu tegese … .

3.Parto nembe angen mendho sinambi macul. Basa ngokone … .

4.Untune miji timun tegese … .

5.Lembehane mblarak sempal, dene lakune … .

6.Tlaga Sarangan uga diarani … .

7.Cerita bab Enthit, Cindelaras, lan Jaka Kendhil iku kalebu … .

8.Panyandra tegese … .

9.Pak Kardi mirsani sabinipun. Basa ngokone … .

10.Ukara”Ayo nindakake pakaryan”, yen ditulis aksara Jawane … .

11.Ukara”Tunggak jarak mrajak”, yen ditulis aksara Jawane … .

12.Rayinipun Sinta muwun kemawon. Basa ngokone … .

13.Seselan yaiku … .

14.guyu      ….., Ukarane … .

15.Nyedhaki esuk, para tani padha budhal menyang sawah. Basa kramane … .

16.Gawea ukara kang nganggo panyandra 5 wae!

17.Dongeng iku apa?

18.Gawea ukara nganggo tembung : dakjupuk, koksilihi, lan diparingi!

19.Adhikku nangis wae. Kramane … .

20.Mulat rasa, sanguine bebrayan. Tulisen aksara Jawane!Kiriman dari Tania kelas 5 A


1.Paraga wayang sing bisa malih rupa akeh diarani … .

2.Utami pancen manis, kulite … .

3.Wong jujur bakale … .

4.Seselan iku ing antarane … .

5.Pak Kardi mirsani sabinipun. Basa ngokone … .

6.Praene sumunar, netrane … .

7.Dhandhanggula iku kalebu tembang … .

8.Asma pengirim layang manggon ing urutan … .

9.Andhike Sinta nangis wae. Basa kramane … .

10.Aku nulis laying. Aksara Jawane … .

11.Tembung ngasta ngokone … .

12.Tembung tinulung ngokone … .

13.Tembung tumandang linggane … .

14.Ibu maca koran ing teras. Basa kramane … .

15.Crita bab Nyi Ratu, Nyi Blorong iku kalebu … .

16.Dongeng iku apa?

17.Ayo padha njaga kesehatan. Owahana dadi basa karma!

18.Parak enjing, among tani sami bidhal dhateng sabin. Owahana dadi basa ngoko!

19.Aku lagi maca koran. Tulisen aksara Jawane!

20.Ayu ngirim layang. Tulisen aksara Jawane!


Soal kiriman dari Novita kelas 5 A

1.Panyandra tegese … .

2.Srini pancen ayu, pipine … .

3.Crita bab Nyi Ratu Kidul iku kalebu … .

4.Simbah sampun sare wonten dipan. Ukara iku nganggo basa … .

5.Wong tuwane Pandhawa yaiku … 
.
6.Tlaga Sarangan uga diarani … .

7.Ater-ater anuswara cacahe ana … yaiku … .

8.Pandhawa kuwi ana ing lakon … .

9.Wong jujur iku bakale … .

10.Bangkekane … .

11.Tembung linggane”gumuyu” yaiku … .

12.Eseme pait madu, tegese … .

13.Alise pancen … .

14.Isi utawa surasa basa manggon ing urutan … .

15.Perangane layang ana … .

16.Tunggak jarak mrajak.Tulisen aksara Jawane!

17.Goleka 5 panyandra!

18.Apa iku seselan?

19.Sapa wae kudu melu mbangun. Tulisen kasa kramane!

20.Parak enjing, among tani sami bidhal dhateng sabin. Owahana dadi basa ngoko!Kiriman dari Putri kelas 5 A

1.Sing diarani Dasamuka yaiku … .

2.Pak Lurah mirsani sabinipun ing kilen kalen. Basa ngokone … .

3.Geguritan yaiku … .

4.Lembehane mblarak sempal, dene lakune … .

5.Drijine ibuku … .

6.Maos aksara Jawi punika ewet. Basa ngokone …

7.Tlaga Sarangan uga diarani … .

8.Bangkekane wong wadon kuwi … .

9.Seselan kuwi tegese .. .

10.Wang tuwane Pandawa yaiku … .

11.Tegese guru lagu yaiku … .

12.Dhandhanggula kalebu tembang … .

13.Wong jujur iku bakale … .

14.Tembung tinulung linggane … .

15.Cacahe guru gatrane tembang Dhandanggula ana … .

16.Wedhus mangan parine Pak Tani. Tulisen aksara Jawane!

17.Gawea 2 ukara nganggo panyandra!

18.Dongeng iku apa?

19.Golekana tuladane dongeng!

20.Ayo padha njaga kesehatan. Owahana dadi basa karma!

Kamis, 12 April 2012

Latihan Ulangan

LATIHAN ULANGAN HARIAN III SEMESTER II KELAS IV
TAHUN PELAJARAN 2011 – 2012

A.Ukara tanggap ing ngisor iki owahana dadi ukara tanduk!


1.Tanganku dientup tawon.

2.Sukete dibubuti Hardi.

3.Jeruk iku ditandur Pak Hadi ing tegalan.

4.Buku crita cekak dakwaca.

5.PR Basa Jawamu apa wis kokgarap?

B.Ukara tanduk ing ngisor iki owahana dadi ukara tanggap!


1.Pak Kardi ngingu tawon madu.

2.Dhik Rini nyekel pitiku.

3.Aku ngombongake pitik jago iku.

4.Dhik Tini nglumpukake endhog.

5.Sari mbalekake buku.

Isenana titik-titik ing ngisor iki!


1.Tembung”pari” ana sandhangan swara … .

2.Tembung”kebo” ana sandhangan swara … .

3.Sandhangan swara cacahe ana … .

4.Tina (dolan) karo kanca-kancane. Tembung dolan benere … .

5.Latare apa wis (sapu)? Tembung sapu benere … .

6.Iwak bandeng (goreng) simbah. Tembung goreng benere … .

7.Cacahe gatra saben sapada diarani … .

8.Cavahe wanda saben salarik diarani … .

9.Sepedhahe (dandan) esuk mau. Tembung dandan benere … .

10.Aku nganggo klambi abang, Mas Guntur … klambi biru.KUNCI JAWABAN
A.
1.Tawon ngentup tanganku.                            4.Aku maca buku crita cekak.
2.Hardi mbubuti sukete.                                 5.Kowe apa wis nggarap PR Basa Jawa?
3.Pak Hadi nandur jeruk iku ing tegalan.

B.
1.Tawon madu diingu Pak Kardi.                     4.Endhog dikumpulake Dhik Tini.
2.Pitiku dicekel Dhik Rini.                               5.Buku dibalekake Sari.
3.Pitik jago iku dakombeni. 

C.
1.wulu                         6.digoreng
2.pepet                        7.guru gatra
3.5                               8.guru wilangan
4.dolanan                    9.didandani/dakdandani
5.kosapu                      10.ngagem


LATIHAN ULANGAN HARIAN III SEMESTER II KELAS V
TAHUN PELAJARAN 2011 – 2012

A.Owahana dadi basa karma!


1.Warga desa urunan kanggo mbangun ratan.

2.Bapak tuku wedi lan semen.

3.Aja wedi yen ora rampung.

4.Pembangunan iku kanggo sapa?

5.Sapa wae kudu melu mbangun.

B.Owahana dadi basa ngoko!


1.Rayi kula kalih cacahipun.

2.Kelas tiga ndherek lomba nyerat Jawi.

3.Kula tumbas buku basa Jawi.

4.Ibu maos Koran wonten teras.

5.Maos aksara Jawi punika ewet.

C.Rimbagen tembung ing ngisor iki nganggo seselan”in” utawa “um” banjur gawenen ukara!


1.surung→ … . Ukara → ……………………………

2.grudug → … . Ukara → …………………………

3.bagus → … .Ukara →  …………………………..

4.jaluk → … . Ukara →  …………………………..

5.tandang → … Ukara  →  ………………………

D.Isenana titik-titik ing ngisor iki!


1.Wuwuhan kang manggon ing satengahing tembung lingga diarani … .

2.Wong jujur bakale … .

3.Ibu badhe tuku gendhis. Tembung tuku basa kramane … .

4.Lampune gumantung ing blandar. Tembung gumantung linggane … .

5.Ayo padha njaga kesehatan. Ukara iku basa kramane … .

6.Seselan kuwi ing antarane … .

7.Simbah apa wis diaturi sare? Ukara iku nganggo basa … .

8.Tembung sing nganggo seselan “um” tuladane … .

9.Tembung sing nganggo seselan”in” tuladane … .

10.Cerita fiksi kang nyritakake babagan kang ora bakal kedaden dadi kedaden ing crita kuwi diarani … .


KUNCI JAWABAN

A.
1.Warga dusun sami urunan kagem mangun margi.
2.Bapak mundhut wedhi kaliyan semen.
3.Punsah ajrih menawi mboten mantun.
4.Pembangunan punika kagem sinten?
5.Sinten kemawon kedhah ndherek mangun.

B.
1.Adhiku loro cacahe.
2.Kelas telu melu lomba nulis Jawa.
3.Aku tuku buku Basa Jawa.
4.Ibu maca Koran ing teras.
5.Maca aksara Jawa kuwi angel.

C.
1.sumurung. Kursine sumurung dening Hardi.
2.gumrudug. Tamune padha gumudrug teka.
3.binagus. Dadi bocah aja sok binagus dhewe.
4.jinaluk. Adicara iku jinaluk saka sing duwe gawe.
5.tumandang. Para tani tumandang nyambut gawe.

D.
1.seselan                                             6.aksara kapisan lan kapindo
2.mujur, makmur                                 7.ngoko lugu
3.mundhut                                           8.dumugi, tumandang, sumurung, gumrojog, lsp
4.gantung                                            9.jinaluk, tinulis, binagus, ginanjar, lsp
5.Mangga sami njagi kesarasan.        10.dongeng
Minggu, 04 Maret 2012

Pendampingan

PERLUNYA PENDAMPINGAN

          Pendidikan puluhan tahun yang lalu tentunya tidak bisa disamakan dengan pendidikan sekarang ini. Proses pendidikan yang terjadipun antara generasi sekarang tentu juga berbeda dengan generasi terdahulu. Pendidikan terdahulu meskipun dianggap pendidikan yang konvensional tetapi mampu mencetak generasi yang tangguh dan tanggap terhadap lingkungannya. Sebaliknya pendidikan sekarang ini sungguh-sungguh membutuhkan tenaga yang luar biasa dalam mendampingi generasi sekarang ini supaya menjadi tangguh dan tanggap. Mengapa demikian? Hal ini salah satu penyebabnya adalah kemajuan iptek dan globalisasi yang begitu pesat. Generasi sekarang begitu cepat menangkap perubahan yang terjadi tetapi sebagian orang tua belum dapat mendampingi putra-putrinya di tengah kancah perubahan.

          Setiap perubahan tentunya diiringi dengan dampak, entah dampak itu secara positif maupun secara negatif. Bila dampak itu positif pastinya kita fun-fun saja, sebaliknya bila sudah ke arah negatif kita akan dipusingkan dengan perubahan tersebut. Dalam pengalaman hidup sehari-hari kita banyak dikejutkan oleh hal-hal yang seringkali kita sendiri tidak percaya akan kejadian tersebut. Apalagi yang menyangkut soal kemajuan iptek yang semakin hari semakin pesat dan sangat mempengaruhi pola pikir dan pola hidup manusia jaman sekarang ini.

            Roda selalu berputar. Jaman selalu berubah. Tentunya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna selalu mengikuti perubahan jaman yang ada supaya kita tidak dikatakan sebagai makhluk yang apatis. Sebenarnya sebagai orang tua masa kini mengikuti perubahan jaman bukan saja berguna untuk pribadi saja, lebih dari itu bisa memantau dan mendampingi putra-putrinya dalam memasuki jaman iptek sekarang ini. 

            Pesatnya arus globalisasi sekarang ini, khususnya yang terkait dengan komunikasi dan internet membuat orang tua terengah-engah untuk mengikutinya. Oleh karena itu mau tidak mau orang tua harus mampu mendampingi putra-putrinya dalam beraktifitas di depan internet/FB. 

            Banyak hal-hal yang dibuat putra-putrinya tidak dapat terdeteksi oleh kurang tua karena kekurangpahaman orang tua dengan internet. Kemampuan generasi sekarang ini dalam menangkap kemajuan iptek begitu luar biasa. Namun kemampuan yang luar biasa itu apabila tidak diiringi dengan pendampingan dari orang tua di rumah, ujung-ujungnya adalah penyalahgunaan IT untuk hal-hal yang kurang tepat. Sebagai orang tua hendaknya waspada akan hal-hal yang akan terjadi bila lengah dalam mendampingi putra-putrinya. Bukan dengan melarang mereka bermain FB melainkan mendampingi mereka dalam bermain FB. Untuk usia – usia remaja berkomunikasi dengan habitusnya melalui FB merupakan hal yang sangat menyenangkan. Sebagai orang yang lebih dewasa yang bisa dilakukan hanyalah mendampingi, mendampingi, dan mendampingi.

            Banyak hal-hal yang terjadi dan hal yang belum saatnya dikonsumsi oleh anak seusia mereka akhirnya ditelan oleh mereka karena kurangnya pendampingan dari kita orang dewasa. Tentunya pendampingan tidak saja datang dari rumah, tetapi bisa juga dari sekolah, dan masyarakat di sekelilingnya. Ketiga-tiganya sangatlah menentukan proses pendidikan mereka, anak-anak kita. Kejadian-kejadian yang seharusnya bukan sebagai konsumsi publik, tetapi karena kecanggihan mereka akhirnya menjadi hal yang menghebohkan. Dan hal yang belum saatnya ditelan tetapi karena sesuatu hal mereka menelannya, maka hal yang terpuruk akan menimpa mereka. Mengubah memori anak usia dini lebih sulit dari pada mengisinya.

            Sebagai orang tua masa globalisasi ini, marilah kita benar-benar mendampingi putra-putri masing-masing, mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif, serta mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang positif dalam hidupnya. Mampu menjadikan internet sebagai wahana pengetahuan, sumber informasi, serta tempat bertanya bila mengalami kesulitan, bukan sebaliknya untuk hal-hal yang kurang berkenan dan kurang bermanfaat. Marilah kita hantar putra-putri ke arah yang baik dengan mendampingi dan mengarahkan mereka dan mengisi mereka sesuai dengan porsinya.

            Dengan pendampingan yang sungguh-sungguh mereka akan menjadi insan-insan yang tangguh, menjadikan media sebagai sarana belajar, yang akhirnya menghantar mereka ke hal-hal yang lebih baik dan santun.